Lors de la vente du 18 décembre à l'Hôtel-Drouot…

Lot 190
122 496 €
Résultats sans frais
Résultat: 122 496 €

Lors de la vente du 18 décembre à l'Hôtel-Drouot…

Lors de la vente du 18 décembre à l'Hôtel-Drouot Paris ce sceptre de type Ruyi a été adjugé 122 496€.
Il est en or 18K et argent finement ciselé, orné de trois
médaillons en jade blanc finement sculptés d’animaux parmi des fleurs et rinceaux
feuillagés.
Les bordures ornées de guirlandes de végétaux et de grecques sont surmontées de
pétales de lotus.
Inscription : Décerné par l’Empereur d’Annam Khai Dinh (1916-1925) pour un Général
français dont la transcription phonétique donne : Nho Pha Khac.
Son coffret en laque rouge à décor à l’or d’un dragon et d ‘un phénix parmi des
nuages.
Dynastie des Nguyen. Circa 1880
14,5 x 44 x 14 cm
Poids brut: 810gr. d’argent et 23 gr. d’or
Hốt Như Ý bằng vàng và bạc được chạm khắc tinh xảo. Ba mảnh bạch
ngọc tạc hình muông thú và hoa cỏ đính trên hốt được bao quanh bằng
những viền trang trí bằng vàng chạm trổ hình cánh hoa sen.
Chữ khắc trên hốt : « Đại Nam Hoàng Đế Khải Định sắc tứ / Đại Pháp
Thượng Tướng Quân Nho Pha Khắc » - cho thấy chiếc hốt này được hoàng
đế Khải Định (1885-1925) ban tặng cho một vị tướng người Pháp có tên
phiên âm tiếng Việt là Nho Pha Khắc.
Hốt được đựng trong hộp sơn son thếp vàng trang trí rồng phượng và tản
vân.
Triều Nguyễn, đầu thế kỷ 20.
Kích thước : 14.5 x 44 x 14 cm
15 000/20 000 €
LA DYNASTIE DES NGUYÊN (1802 - 1945)
Dès le XVIIème siècle, les seigneurs Nguyên ont établi leur capitale à Phu Xuân,
(aujourd’hui Huê). Après avoir échappé au massacre des Tây Son, (révolte menée par
trois frères Nguyên Nhac, Nguyên Lu, Nguyên Huê en 1771 réunissant des paysans
pauvres, des Cham, des minorités ethniques et des marchands chinois, le prince
Nguyên Anh, réfugié au Siam, appela la France à son secours. Après avoir reconquis
le pouvoir avec l’aide de celle-ci, Nguyên Anh se réinstalle à Phu Xuân et se fait
couronner empereur sous le nom de règne de Gia Long. Il unifie son pays du Nord au
Sud qui devient l’empire du Dai Nam (Grand Sud) remplaçant l’appellation An-Nam
(sud pacifié) utilisée par la Chine. Il renomme sa capitale Huê où se succèderont
treize empereurs, de Gia Long (1802-1820) à Bao Dai (1926-1945 et 1949-1955).
“Gia Long est le fondateur de la dynastie des Nguyên”
“ Bao Dai est dernier empereur des Nguyên”
Triều Nguyễn (1802 – 1945)
Ngay từ thế kỷ 17, các vị chúa Nguyễn đã lập thủ phủ tại Phú Xuân (nay
là Huế). Sau khi thoát khỏi cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, (năm 1771, ba anh
em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ tập hợp lực lượng gồm những
người nông dân nghèo, người Chăm, một số sắc dân thiểu số và thương
lái Trung Quốc nổi dậy chống lại chúa Nguyễn), Nguyễn Ánh qua Xiêm
lánh nạn và cầu viện tới Pháp. Sau khi lấy lại quyền lực nhờ vào sự giúp
đỡ của người Pháp, Nguyễn Ánh lập lại Phú Xuân làm kinh đô và lên ngôi
hoàng đế với niên hiệu Gia Long, đồng thời thống nhất hai miền Nam Bắc,
đặt tên nước là Đại Nam để thay thế cho tên gọi An Nam vẫn được người
Trung Quốc sử dụng. Kinh thành được nhà vua đổi tên là Huế, trở thành
nơi định đô của mười ba vị hoàng đế sau này, từ Gia Long (1802-1820)
đến Bảo Đại (1926-1945 và 1949-1955).
(Photo) «Gia Long, vị vua sáng lập nên triều đại nhà Nguyễn»
(Photo) «Bảo Đại, vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn ««
此拍品不参加网络竞投
Aucune enchère possible sur ce lot par internet
Mes ordres d'achat
Informations sur la vente
Conditions de ventes
Retourner au catalogue